Mroczne materie: 2x3

Kradzież

Lyra wraca do Will’s Oxford, by spotkać Mary. Tam czeka ją przesłuchanie. Dziewczynka ucieka a jej drogę przecina Boreal, kótry oferuje pomoc. Po wyjściu z samochodu zdaje sobie sprawę, że Boreal ukradł aletheiometr.

Mroczne materie: 2×3
Mroczne materie: 2×3
Nov. 22, 2020
×