Pamiętniki Wampirów: 4x5

Morderczyni

Stefan i Klaus zawierają niepewne przymierze aby spróbować powstrzymać niebezpieczeństwo, które pojawiło się w miasteczku przez Connora. Gdy Connor w Mystic Grill bierze Jeremy’ego, Matta i April jako zakładników to Stefan i Damon poważnie kłócą się na temat najlepszego przebiegu wydarzeń, a Elena znowu rozdarta jest między braćmi. Sytuacja szybko staje się gwałtowna gdy Klaus wysyła jedną ze swoich hybryd aby postawił się Connorowi. Caroline zaskakuje to, że natrafia na Hayley w rezydencji Lockwoodów. W tym samym czasie profesor Shane współpracuje z Bonnie aby pomóc jej przezwyciężyć strach i poczucie winy.

Pamiętniki Wampirów: 4×5
Pamiętniki Wampirów: 4×5
Pamiętniki Wampirów: 4×5
Pamiętniki Wampirów: 4×5
Nov. 08, 2012
×